ข่าวประชาสัมพันธ์ / ดาวน์โหลดเอกสาร
"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://MUKDAHAN.IMMIGRATION.GO.TH
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
เพิ่มข้อมูล
   
สถิติ มกราคม 2563พ.ศ.  
 ดาวน์โหลด
สถิติ ธันวาคม 2562พ.ศ.  
 ดาวน์โหลด
สถิติ พฤศจิกายน 2562พ.ศ.  
 ดาวน์โหลด
สถิติ ตุลาคม 2562พ.ศ.  
 ดาวน์โหลด
สถิติ กันยายน 2562พ.ศ.  
 ดาวน์โหลด
สถิติ สิงหาคม 2562พ.ศ.  
 ดาวน์โหลด
สถิติ กรกฏาคม 2562พ.ศ.  
 ดาวน์โหลด
สถิติ มิถุนายน 2562พ.ศ.  
 ดาวน์โหลด
สถิติ พฤษภาคม 2562พ.ศ.  
 ดาวน์โหลด
สถิติ เมษายน 2562พ.ศ.  
 ดาวน์โหลด
สถิติ มีนาคมพ.ศ.  
 ดาวน์โหลด
สถิติ กุมภาพันธ์ 2562พ.ศ.  
 ดาวน์โหลด
สถิติ มกราค 2562พ.ศ.  
 ดาวน์โหลด
สถิติ ธันวาคม 2561พ.ศ.  
 ดาวน์โหลด
สถิติ พฤศจิกายน 2561พ.ศ.  
 ดาวน์โหลด
สถิติ ตุลาคม 2561พ.ศ.  
 ดาวน์โหลด
สถิติ กันยายน 2561พ.ศ.  
 ดาวน์โหลด
สถิติ สิงหาคม 2561พ.ศ.  
 ดาวน์โหลด
สถิติ กรกฎาคม 2561พ.ศ.  
 ดาวน์โหลด
สถิติ มิถุนายน 2561พ.ศ.  
 ดาวน์โหลด
สถิติ พฤษภาคม 2561พ.ศ.  
 ดาวน์โหลด
สถิติ เมษายน 2561พ.ศ.  
 ดาวน์โหลด
สถิติ มีนาคม 2561พ.ศ.  
 ดาวน์โหลด
สถิติ กุมภาพันธ์ 2561พ.ศ.  
 ดาวน์โหลด
สถิติ มกราคม 2561 พ.ศ.  
 ดาวน์โหลด
สถิติ ธีนวาคม 2560พ.ศ.  
 ดาวน์โหลด
สถิติ พฤศจิกายน 2560พ.ศ.  
 ดาวน์โหลด
สถิติ ตุลาคม 2560พ.ศ.  
 ดาวน์โหลด
สถิติ กันยายน 2560พ.ศ.  
 ดาวน์โหลด
สถิติ สิงหาคม 2560 พ.ศ.  
 ดาวน์โหลด
สถิติ กรกฎาคม 2560 พ.ศ.  
 ดาวน์โหลด
สถิติ มิถุนายน 2560 พ.ศ.  
 ดาวน์โหลด
สถิติ พฤษภาคม 2560พ.ศ.  
 ดาวน์โหลด
สถิติ เมษายน 2560พ.ศ.  
 ดาวน์โหลด
 
  ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
  เลขที่ 333 หมู่ที่ 7 บ้านคำผักหนอก ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร/แฟกซ์ 042 674 072