ตม.จว.มุกดาหาร เพิ่มการให้บริการประชาชน ในวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 –12.00 น. ณ ที่ทำการ ตม.จว.มุกดาหาร เริ่มวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 042 674 072 HTTP://www.mukdahanimmigration.org
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
Untitled Document
หน้าแรก
ผู้บริหาร
ประวัติ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ติดต่อเรา
  ค่าธรรมเนียม
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
วีซ่า
  ข้อเตือนคนไทย
 
 
 
 
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ Please give feedback about our service and our website
 
pollcode.com free polls
 
สายด่วน ตม.มุกดาหาร โทร.1178
 
 

- CCA หน้า 1-19 (คลิก:Click)
- CCA หน้า 20-74 (คลิก:Click)
- CCA หน้า 75-79 (คลิก:Click)
- CCA หน้า 80-108 (คลิก:Click)
 
จำนวนผู้เข้าชม
simple tracking
เริ่มใช้ 5 พ.ย.2556


อ่านทั้งหมด >>

อ่านทั้งหมด >>

- งบทดลอง งวด 1 เดือน ตุลาคม 2559
- งบทดลอง งวด 2 เดือน พฤศจิกายน 2559
- งบทดลอง งวด 3 เดือน ธันวาคม 2559
- งบทดลอง งวด 4 เดือน มกราคม 2560
- งบทดลอง งวด 5 เดือน กุมภาพันธ์ 2560
- งบทดลอง งวด 6 เดือน มีนาคม 2560
- งบทดลอง งวด 7 เดือน เมษายน 2560
- งบทดลอง งวด 8 เดือน พฤษภาคม 2560
  
ข่าวประกวดราคาทั้งหมด >>| ประกวดราคาย้อนหลัง >>

 
- ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2561 คลิก

- คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ 1/2558 เรื่อง การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวงเข้ามาในราชอาณาจักร
 
เพลง: ควบคุมเสียง
พ.ต.อ.โกเมน สุภาพ
ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
โทร. 09-4295-4991
พ.ต.ท.จตุพร เนวะมาตย์
รอง ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
พ.ต.ท.ธีรวัฒน์ ทิพย์ธนาวิวัฒ
รอง ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
พ.ต.ท.หญิงวัชรี ขันธเนตร
สว.ตม.จว.มุกดาหาร
พ.ต.ท.ธนเดช บุษบาบดินทร์
สว.ตม.จว.มุกดาหาร
พ.ต.ท.หญิง ณฐิตา ภูนาเงิน
สว.ตม.จว.มุกดาหาร
พ.ต.ท.อุดร ชาวแขก สว.ตม.จว.มุกดาหาร
>> คู่มือคำอธิบาย แนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ

>> เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต

>> แผ่นผับ เอกสารประชาสัมพันธ์ ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร

>> การทำหนังสือผ่านแดน

>> เรียนรู้อาเซียนก่อนปี 2558

>> แผ่นพับ ตม.จว.มุกดาหาร

ตำรวจพบประชาชน
 
  ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 | Admin
  เลขที่ 333 หมู่ที่ 7 บ้านคำผักหนอก ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร/แฟกซ์ 042 674 072