ตม.จว.มุกดาหาร เพิ่มการให้บริการประชาชน ในวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 –12.00 น. ณ ที่ทำการ ตม.จว.มุกดาหาร เริ่มวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 042 674 072 HTTP://www.mukdahanimmigration.org
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
Untitled Document
หน้าแรก
ผู้บริหาร
ประวัติ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ติดต่อเรา
  ค่าธรรมเนียม
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
วีซ่า
  ข้อเตือนคนไทย
 
 
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเว็บไซต์ / "Please give feedback about our service and our website"
ดีเยี่ยมมาก /Very satisfied
ดีมาก /Somewhat satisfied
ดี /Neither satisfied nor dissatisfied
พอใช้ /Somewhat dissatisfied
ควรปรับปรุง /Very dissatisfied
= ดูผลการความคิดเห็น
/see results=
สายด่วน ตม.มุกดาหาร โทร.1178
 
 

- CCA หน้า 1-19 (คลิก:Click)
- CCA หน้า 20-74 (คลิก:Click)
- CCA หน้า 75-79 (คลิก:Click)
- CCA หน้า 80-108 (คลิก:Click)
 
จำนวนผู้เข้าชม
simple tracking
เริ่มใช้ 5 พ.ย.2556


อ่านทั้งหมด >>

อ่านทั้งหมด >>

- งบทดลอง งวด 1 เดือน ตุลาคม 2559
- งบทดลอง งวด 2 เดือน พฤศจิกายน 2559
- งบทดลอง งวด 3 เดือน ธันวาคม 2559
- งบทดลอง งวด 4 เดือน มกราคม 2560
- งบทดลอง งวด 5 เดือน กุมภาพันธ์ 2560
- งบทดลอง งวด 6 เดือน มีนาคม 2560
- งบทดลอง งวด 7 เดือน เมษายน 2560
- งบทดลอง งวด 8 เดือน พฤษภาคม 2560
  
ตม.จว.มุกดาหาร ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างแผงกั้นอะคริลิกในการกำหนดพื้นที่การปฏิบัติงาน บริเวณจุดตรวจขาเข้าและขาออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 รายละเอียดคลิก 1.BOQ | 2.ประกาศและเอกสารประกวดราคา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ ตม.จว.มุกดาหารฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดคลิก...

ตม.จว.มุกดาหารฯ เผยแพร่ "ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างแผงกั้นอะคริลิก ในการกำหนดพื้นที่การปฏิบัติงานบริเวณจุดตรวจขาเข้าและขาออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดคลิก...

ประกาศ ตม.จว.มุกดาหารฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างแผงกั้นอะคริลิก ในการกำหนดพื้นที่การปฏิบัติงานบริเวณจุดตรวจขาเข้าและขาออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดคลิก...

ตม.จว.มุกดาหารฯ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก พร้อมห้องน้ำ และอาคารที่ทำการแพทย์ ตม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก...

ตม.จว.มุกดาหารฯ ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ ตม.จว.มุกดาหารฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" รายละเอียดคลิก 1.ใบประหน้า.. | 2.BOQ | 3.ประกาศและเอกสารประกวดราคา

ตม.จว.มุกดาหารฯ ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างแผงกั้นอะคริลิกในการกำหนดพื้นที่การปฏิบัติงานบริเวณจุดตรวจขาเข้าและขาออก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1.BOQ | 2.ขอส่งรายละเอียดประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ สตม. | 3.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผงกั้นอะคริลิกฯ

ตม.จว.มุกดาหารฯ เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ ตม.จว.มุกดาหารฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด..คลิก 1.BOQ | 2.แบบรูปรายการและสรุปปริมาณงาน | 3.ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (รั้ว)

ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ ตม.จว.มุกดาหารฯ คลิก...

ตม.จว.มุกดาหารฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผงกั้นอะครีลิกในการกำหนดพื้นที่การปฏิบัติงานบริเวณจุดตรวจขาเข้าและขาออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด 1.BOQ | 2.ประกาศฯ

ตม.จว.มุกดาหารฯ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างแผงกั้นอะคริลิก ในการกำหนดพื้นที่การปฏิบัติงานบริเวณจุดตรวจขาเข้าและขาออก คลิก..

ตม.จว.มุกดาหาร ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) คลิก..

ตม.จว.มุกดาหารฯ ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องประชุม ศปก.ตม.จว.มุกดาหารฯ คลิก..

ตม.จว.มุกดาหารฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก พร้อมห้องน้ำ และอาคารที่ทำการแพทย์ ตม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินทั้งสิ้น 22,581,500.-บาท" ...คลิก... 1. BOQ | 2. แบบรูปรายการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง | 3. ประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคา

ตม.จว.มุกดาหารฯ เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก พร้อมห้องน้ำ และที่ทำการแพทย์ ตม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 25,750,000.-บาท ระหว่างวันที่ 22-25 พ.ค. 2561 เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเห็นไปยังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว รายละเอียด... เอกสาร1, เอกสาร2, เอกสาร3, เอกสาร4, เอกสาร5, เอกสาร6, เอกสาร7, เอกสาร8

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารขาเข้า - ขาออก พร้อมห้องน้ำ และอาคารที่ทำการแพทย์ ตม.มห. คลิก |1.บันทึกราคากลาง | 2. แบบ ป.ป.ช.01 | 3. ราคากลาง ปรับปรุง

ประกาศ โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารขาเข้า - ขาออก พร้อมห้องน้ำ และอาคารที่ทำการแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง .... |ตาราง ปปช.01 คลิก... |ตาราง ปร.4-6 คลิก....|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาเคาเตอร์ตรวจหนังสือเดินทางพร้อมเก้าอี้ และจัดหาครุภัณฑ์เพื่อติดตั้งในอาคารผู้โดยสาร และจัดหาเสากั้นทางเดิน (Snake line) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก...

ประกาศและเอกสารประกวดราคา โครงการจัดหาเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทางพร้อมเก้าอี้ และจัดหาครุภัณฑ์เพื่อติดตั้งในอาคารผู้โดยสาร และจัดหาเสากั้นทางเดิน (Snake Line) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินทั้งสิ้น 4,130,000.-บาท กำหนดเสนอราคาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ในวันที่ 26 ธ.ค. 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. คลิก...

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดหาเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทางพร้อมเก้าอี้ และจัดหาครุภัณฑ์เพื่อติดตั้งในอาคารผู้โดยสาร และจัดหาเสากั้นทางเดิน (Snake Line) วงเงินทั้งสิ้น 4,130,000.-บาท คลิก...

ประกาศราคากลางโครงการจัดหาเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทางพร้อมเก้าอี้ และจัดหาครุภัณฑ์เพื่อติดตั้งในอาคารผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก และจัดหาเสากั้นทางเดิน (Snake Line) วงเงินในการจัดหาทั้งสิ้น 4,130,000 บาท คลิก...

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
1. การจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร คลิก
2. การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร คลิก
3. การจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สนามหญ้า คลิก
4. การจ้างเหมาทาความสะอาดอาคารจุดตรวจสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 คลิก

ตม.จว.มุกดาหาร ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คลิก

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาจัดซื้อ โครงการจัดหาเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Auto Channel) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจัดจ้างโครงการจัดสร้างห้องประชุมอาคารผู้โดยสาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดจ้างโครงการจัดหาเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทางพร้อมเก้าอี้ และจัดหาครุภัณฑ์เพื่อติดตั้งในอาคารผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก และจัดหาเสากั้นทางเดิน (Snake Line) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
1.การประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดหาเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Auto Channel) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก
2. การประกวดราคาจัดจ้างโครงการจัดหาเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทางพร้อมเก้าอี้ และจัดหาครุภัณฑ์เพื่อติดตั้งในอาคารผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก และจัดหาเสากั้นทางเดิน (Snake Line) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก
3. การประกวดราคาจัดจ้างโครงการจัดสร้างห้องประชุมอาคารผู้โดยสาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คลิก

1.โครงการจัดหาเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทางพร้อมเก้าอี้ และจัดหาครุภัณฑ์เพื่อติดตั้งในอาคารผู้โดยสาร และจัดหาเสากั้นทางเดิน (Snake Line) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดคลิก
2.โครงการจัดสร้างห้องประชุมอาคารผู้โดยสาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดคลิก

ข่าวประกวดราคาทั้งหมด....

- คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ 1/2558 เรื่อง การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวงเข้ามาในราชอาณาจักร
เพลง: ควบคุมเสียง
พ.ต.อ.โกเมน สุภาพ
ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
โทร. 09-4295-4991
พ.ต.ท.จตุพร เนวะมาตย์
รอง ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
พ.ต.ท.ธีรวัฒน์ ทิพย์ธนาวิวัฒ
รอง ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
พ.ต.ท.หญิงวัชรี ขันธเนตร
สว.ตม.จว.มุกดาหาร
พ.ต.ท.ธนเดช บุษบาบดินทร์
สว.ตม.จว.มุกดาหาร
พ.ต.ท.หญิง ณฐิตา ภูนาเงิน
สว.ตม.จว.มุกดาหาร
พ.ต.ท.อุดร ชาวแขก สว.ตม.จว.มุกดาหาร
>> คู่มือคำอธิบาย แนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ

>> เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต

>> แผ่นผับ เอกสารประชาสัมพันธ์ ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร

>> การทำหนังสือผ่านแดน

>> เรียนรู้อาเซียนก่อนปี 2558

>> แผ่นพับ ตม.จว.มุกดาหาร

ตำรวจพบประชาชน
 
 
 
 
 
  ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 | Admin
  เลขที่ 333 หมู่ที่ 7 บ้านคำผักหนอก ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร/แฟกซ์ 042 674 072