ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://MUKDAHAN.IMMIGRATION.GO.TH
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
  << หน้าแรก |
 
 

จัดอบรมหน่วยงานความมั่นคงจังหวัดมุกดาหารเพื่อป้องกันการลักลอบนำรถยนต์ผิดกฎหมาย(เถื่อน)ข้ามแดน

ตม.จว.มุกดาหาร
จัดอบรมหน่วยงานความมั่นคงจังหวัดมุกดาหารเพื่อป้องกันการลักลอบนำรถยนต์ผิดกฎหมาย(เถื่อน)ข้ามแดน
--------------------------
ตามนโยบายของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลและพาหนะที่เข้า-ออกราชอาณาจักร และจับกุมผู้กระทำผิดตามกฎหมายคนเข้าเมืองและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
วันนี้(5 ก.ย.62) เวลา 09.00 - 14.30 น.
ภายใต้อำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.ชนะพณ สุวรรณศรีนนท์ ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4, พ.ต.ท.ธีรวัฒน์ ทิพย์ธนาวิวัฒ รอง ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 , พ.ต.ท.สุทิน จันทน์แดง รอง ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 และ พ.ต.ท.อุดร ชาวแขก สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4
ได้จัดอบรมโครงการเทคนิคการตรวจพาหนะป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ ณ ห้องประชุม ศปก.ตม.จว.มุกดาหาร มี พ.ต.อ.จำรัส รุ่งเรือง ผกก.สส.1 บก.สส.จชต. พร้อมคณะเป็นวิทยากร เพื่ออบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ ตม.จว.มุกดาหาร และเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง ประกอบด้วย ศุลกากรมุกดาหาร, กอ.รมน., ทพ., ตชด., นรข., อส., ด่านตรวจสัตว์ป่า(ไซเตส), ตำรวจน้ำ(รน.), กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร, สภ.เมืองมุกดาหาร และ สภ.ผึ่งแดด. รวมทั้งสิ้น 40 นาย เพื่อเสริมสร้างทักษะและเทคนิคในการตรวจและสังเกตรถยนต์ผิดกฎหมายในลักษณะต่างๆ ป้องกันการนำรถที่ได้จากการโจรกรรมหรือรถผิดกฎหมายข้ามแดนไปขายยังประเทศเพื่อนบ้าน และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์การบูรณาการกำลังของเจ้าหน้าที่ ตม.จว.มุกดาหาร และหน่วยงานความมั่นคงให้เข้มแข็งในการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ต่อไป
 
ประเภทข่าว :: ข่าวทั่วไป
  ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
  เลขที่ 333 หมู่ที่ 7 บ้านคำผักหนอก ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร/แฟกซ์ 042 674 072