ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://MUKDAHAN.IMMIGRATION.GO.TH
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
  << หน้าแรก |
 
 

จัดกิจกรรมจิตอาสา พระราชทาน 904 วปร. จิตอาสาพัฒนาริมโขง

เมื่อวันที่ 6 ก.ค.2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 12.00 น. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 และ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จิตอาสาพัฒนาริมโขง ขึ้น โดยได้เชิญส่วนราชการและประชาชนจิตอาสา ประกอบด้วย ตรวจคนเข้าเมือง 20 จังหวัดในภาคอีสาน, ส่วนราชการ, ทหาร, ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งสิ้น จำนวน 500 นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านการพัฒนาจิตใจในหลักธรรมที่มุ่งผลในจิตอาสา จุดเริ่มต้นของโครงการคือ พัฒนาบริเวณโดยรอบจุดชมวิวใต้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 มุกดาหาร-สะหวันนะเขต (ศาลปู่พญานาค) ทำความสะอาดพื้นที่ลานกิจกรรมริมฝั่งแม่น้ำโขง ตั้งแต่บริเวณศาลปู่พญานาคทางทิศเหนือไปจนถึงทางทิศใต้ บริเวณห้องน้ำและลานจอดรถ ฝั่งตรงข้าม ศาลปู่พญานาค ให้สะอาดและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าเยี่ยมชม ช่วยสร้างทิวทัศน์ให้สวยงาม ปลูกฝังความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อให้จังหวัดมุกดาหาร เป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าอยู่ และมีทิวทัศน์ที่สวยงาม เหมาะสม กับคำขวัญประจำจังหวัดที่กล่าวว่า “หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน”
 
ประเภทข่าว :: ข่าวทั่วไป
  ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
  เลขที่ 333 หมู่ที่ 7 บ้านคำผักหนอก ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร/แฟกซ์ 042 674 072