Untitled Document
11 เม.ย. 2562 : ทำบุญตักบาตร ตม.จว.มุกดาหาร
--------------------------------------------------------------
11 เม.ย. 2562 : พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชา
--------------------------------------------------------------
03 เม.ย. 2562 : ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร กำชับการปฏิบัติหน้าที่ งานบริการคนต่างด้าว
--------------------------------------------------------------
03 เม.ย. 2562 : ประชาสัมพันธ์งานบริการคนต่างด้าว
--------------------------------------------------------------
23 ม.ค. 2562 : ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว
--------------------------------------------------------------