Untitled Document
14 ธ.ค. 2561 : กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-ลาว
--------------------------------------------------------------
29 พ.ย. 2561 : รับใบประกาศเชิดชูเกียรติ จากการปฏิบัติหน้าที่จับกุมผู้ต้องหายาเสพติด
--------------------------------------------------------------
09 พ.ย. 2561 : ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจคนต่างด้าวเกี่ยวกับการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร
--------------------------------------------------------------
09 พ.ย. 2561 : ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสากับทางจังหวัดมุกดาหาร
--------------------------------------------------------------
28 ต.ค. 2561 : งานบริการคนต่างด้าวตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร ยกเลิกให้บริการในวันเสาร์
--------------------------------------------------------------