Untitled Document
23 ม.ค. 2562 : ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว
--------------------------------------------------------------
15 ม.ค. 2562 : ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562
--------------------------------------------------------------
28 ธ.ค. 2561 : พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลวันปีใหม่
--------------------------------------------------------------
14 ธ.ค. 2561 : กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-ลาว
--------------------------------------------------------------
29 พ.ย. 2561 : รับใบประกาศเชิดชูเกียรติ จากการปฏิบัติหน้าที่จับกุมผู้ต้องหายาเสพติด
--------------------------------------------------------------