"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://MUKDAHAN.IMMIGRATION.GO.TH
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
>> หน้าแรก
>> ผู้บริหาร
>> ดาวน์โหลด
>> ติดต่อเรา
 
 
Untitled Document
ข่าว/กิจกรรม
บูรณาการร่วมตรวจสอบแรงงานต่างด้าว
วันที่ 13 ก.ค. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
บูรณาการร่วมตรวจสอบแรงงานต่างด้าว
วันที่ 13 ก.ค. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
ตรวจสอบการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว
วันที่ 13 ก.ค. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
ฝึกระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจประจำสัปดาห์
วันที่ 13 ก.ค. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
บูรณาการร่วมตรวจสอบแรงงานต่างด้าว
วันที่ 13 ก.ค. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
ตรวจสอบการแจ้งที่พักอาศัย ตาม ม.38
วันที่ 13 ก.ค. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศเกาหลี
วันที่ 13 ก.ค. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
บูรณาการร่วมตรวจสอบแรงงานต่างด้าว
วันที่ 13 ก.ค. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
บูรณาการร่วมตรวจสถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว
วันที่ 13 ก.ค. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่อาจตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์
วันที่ 03 ก.ค. 2561
--------------------------------------------------------------
  • อ่านข่าวทั้งหมด...
  •   ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
      เลขที่ 333 หมู่ที่ 7 บ้านคำผักหนอก ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร/แฟกซ์ 042 674 274 , 042 674 245