"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://MUKDAHAN.IMMIGRATION.GO.TH
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
>> หน้าแรก
>> ผู้บริหาร
>> ดาวน์โหลด
>> ติดต่อเรา
 
 
Untitled Document
ข่าว/กิจกรรม
สนับสนุน การศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียมและระบบออนไลน์
วันที่ 29 พ.ค. 2563
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
Notification of the Ministry of Interior dated 7 April 2020
วันที่ 09 เม.ย. 2563
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 7 เม.ย.63
วันที่ 09 เม.ย. 2563
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
มุกดาหาร ปิดด่าน ไม่ผ่อนผันให้คนลาวเดินทางออก เริ่ม 5 เม.ย.63
วันที่ 03 เม.ย. 2563
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
มาตรการลดการแพร่เชื้อ เพื่อชาติ Social Distancing
วันที่ 01 เม.ย. 2563
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ จุดผ่านแดนที่ยังผ่อนผันให้ใช้ได้ชั่วคราว
วันที่ 01 เม.ย. 2563
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
วันที่ 21 ก.พ. 2563
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
กีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ไทย - ลาว
วันที่ 11 ก.พ. 2563
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
ทำบุญอาคารที่ทำการ/ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
วันที่ 11 ก.พ. 2563
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ร่วมมือ ร่วมใจ ลดอุบัติภัยทางถนน"
วันที่ 11 ก.พ. 2563
--------------------------------------------------------------
  • อ่านข่าวทั้งหมด...
  •   ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
      เลขที่ 333 หมู่ที่ 7 บ้านคำผักหนอก ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร/แฟกซ์ 042 674 274 , 042 674 245