Untitled Document
ข่าว/กิจกรรม
จับกุมหนุ่มลาวตามหมายจับ ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
วันที่ 18 ก.ย. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
จับกุมลาวหลบหนีเข้าเมือง
วันที่ 11 ก.ย. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
ปรับเจ้าของบ้านตาม ม.38
วันที่ 11 ก.ย. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
จับนายจ้างและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
วันที่ 11 ก.ย. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
จับกุมลาวหลบหนีเข้าเมือง
วันที่ 11 ก.ย. 2561
--------------------------------------------------------------