แล้วแนบ File Excel  ดังกล่าว ส่งมาที่อีเมล hotel.mukdahanimmigration@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการคนเข้าเมือง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4  โทรศัพท์ 042 – 674072 ต่อ 12
เฉพาะในวันและเวลาราชการเท่านั้น

หมายเหตุ : เฉพาะสถานประกอบการที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ จังหวัดมุกดาหาร เท่านั้น- CCA หน้า 1-19 (คลิก:Click)
- CCA หน้า 20-74 (คลิก:Click)
- CCA หน้า 75-79 (คลิก:Click)
- CCA หน้า 80-108 (คลิก:Click)