"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://MUKDAHAN.IMMIGRATION.GO.TH
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
Untitled Document
หน้าแรก
ผู้บริหาร
สถานภาพกำลังพล
ประวัติ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
คู่มือประชาชน
ติดต่อเรา
 
ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
เลขที่ 333 หมู่ที่ 7 บ้านคำผักหนอก ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร/แฟกซ์ 042 674 072
 
จุดตรวจสะพานมิตรภาพ 2
โทร. 042 674 043
 
จุดตรวจท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองมุกดาหาร
โทร. 042 611 994
 
งานบริการคนต่างด้าว
โทร. 042 674 072
 
ห้องกัก
โทร. 042 674 041
  ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 | Admin
  เลขที่ 333 หมู่ที่ 7 บ้านคำผักหนอก ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร/แฟกซ์ 042 674 072