"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://MUKDAHAN.IMMIGRATION.GO.TH
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
Untitled Document
หน้าแรก
ผู้บริหาร
สถานภาพกำลังพล
ประวัติ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ติดต่อเรา
 
พ.ต.อ.โกเมน สุภาพ
ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
โทร. 09-4295-4991

พ.ต.ท.จตุพร เนวะมาตย์
รอง ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
โทร.
089-2734848

พ.ต.ท.ธีรวัฒน์ ทิพย์ธนาวิวัฒ
รอง ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
โทร. 08-69555263

พ.ต.ท.หญิงวัชรี ขันธเนตร
สว.ตม.จว.มุกดาหาร
โทร. 097-4155959
พ.ต.ท.ธนเดช บุษบาบดินทร์
สว.ตม.จว.มุกดาหาร
โทร. 087-7114545
   
พ.ต.ท.หญิง ณฐิตา ภูนาเงิน
สว.ตม.จว.มุกดาหาร

โทร. 08-92753553
พ.ต.ท.อุดร ชาวแขก
สว.ตม.จว.มุกดาหาร
โทร. 08-96201858
 
  ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 | Admin
  เลขที่ 333 หมู่ที่ 7 บ้านคำผักหนอก ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร/แฟกซ์ 042 674 072