"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://MUKDAHAN.IMMIGRATION.GO.TH
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
Untitled Document
หน้าแรก
ผู้บริหาร
สถานภาพกำลังพล
ประวัติ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
คู่มือประชาชน
ติดต่อเรา
 
พ.ต.อ.ชนะพณ สุวรรณศรีนนท์
ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
โทร. 08-5292-1111

พ.ต.ท.สุทิน จันทน์แดง
รอง ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
โทร.
08-1916-6226

พ.ต.ท.ธีรวัฒน์ ทิพย์ธนาวิวัฒ
รอง ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
โทร. 08-6955-5263

พ.ต.ท.ยศพร มาศรีนวล
สว.ตม.จว.มุกดาหาร
โทร. 08-4526-2277
พ.ต.ท.ธนเดช บุษบาบดินทร์
สว.ตม.จว.มุกดาหาร
โทร. 087-7114545
พ.ต.ท.อุดร ชาวแขก
สว.ตม.จว.มุกดาหาร
โทร. 08-9620-1858
ร.ต.อ.หญิงสุทิศา สระพรม
สว.ตม.จว.มุกดาหาร

โทร. 08-7504-1545
 
  ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 | Admin
  เลขที่ 333 หมู่ที่ 7 บ้านคำผักหนอก ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร/แฟกซ์ 042 674 072